CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM

GS. PTS. LÂM MINH TRIẾT, THS. NGUYỄN ĐINH TUẤN

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC, CÀNG NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG TẠO RA MỘT KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHIẾM MỘT TỶ TRỌNG CAO TRONG TOÀN BỘ SẢN PHẨM CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. BÊN CẠNH ĐÓ SẢN XUÂT CÔNG NGHIỆP ĐÃ GÂY NÊN NHIỀU ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG ĐÓ CÓ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ. NẾU KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP THÍCH ĐÁNG THÌ MÔI TRƯỜNG NÓI CHUNG VÀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NÓI RIÊNG XUNG QUANH CÁC NHÀ MÁY, CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG SẼ ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ BỊ XẤU ĐI TRẦM TRỌNG, ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA DÂN. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VẪN ĐANG VÀ SẼ LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG NHẤT.

BÀI VIẾT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM, ĐỒNG THỜI ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ ĐÓ.

I/ SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀ VÙNG LÂN CẬN (GỌI LÀ KHU VỰC ĐANG XÉT HOẶC KHU VỰC), NGAY TỪ TRƯỚ NĂM 1975 ĐÃ LÀ KHU VỰC TẬP TRUNG NHIỀU NHẤT CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA MIỀN NAM LÚAC ĐÓ, HÌNH THÀNH NÊN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG NHƯ KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ (ĐỒNG NAI) HOẶC CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP NHƯ PHƯỚC LONG - THỦ ĐỨC, THAM LƯƠNG, HƯƠNG LỘ...(THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH). TỪ SAU KHI CÓ CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC, VÀ NHẤT LÀ SAU KHI CÓ LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, NGOÀI NHỮNG NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP ĐÃ CÓ TỪ TRƯỚC VẪN TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN, HÀNG LOẠT NHÀ MÁY, CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG. ĐẶC BIỆT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG THÀNH CÔNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ II, KHU CHẾ XUẤT TÂM THUẬN ĐÃ KÍCH THÍCH VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SỰ RA ĐỜI CỦA HÀNG LOẠT KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC. TRONG SỐ HƠN 30 KHU VỰC CÔNG NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP, TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC HIỆN CÓ TỚI 25 KHU CÔNG NGHIỆP, TRONG SỐ ĐÓ MỘT SỐ ĐÃ HOẠT ĐỘNG RẤT CÓ HIỆU QUẢ NHƯ KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ II (89 NHÀ MÁY ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP VỚI SỐ VỐN LÀ 90.000.000 USD, NHIỀU NHÀ MÁY ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG, KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN (100 NHÀ MÁY ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP VỚI SỐ VỐN 400.000.000 USD VÀ 90 NHÀ MÁY ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG), KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 2 ( SỐ VỐN ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ ĐÃ LÊN TỚI GẦN 1 TỶ USD). CÓ BIỂU ĐI KÈM

TRONG SỐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NÓI TRÊN TRỪ MỘT SỐ KHU DỰ KIẾN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CÁC NGÀNH SẢN XUẤT SẠCH, ÍT Ô NHIỄM, CÒN CÓ NHIỀU KHU CÔNG NGHIỆP ĐA NGÀNH, TỔNG HỢP VỚI NHIỀU NHÀ MÁY GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NẶNG NHƯ NHIỆT ĐIỆN, PHÂN BÓN, HOÁ CHẤT, THUỐC TRỪ SÂU, LUYỆN KIM, VẬT LIỆU XÂY DỰNG...

NHÌN CHUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC TẬP TRUNG VÀO MỘT SỐ LĨNH VỰC CHỦ YẾU SAU: CÔNG NGHIỆP ĐIỆN; CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT, CÔNG NGHIỆP PHÂN BÓN; CÔNG NGHIỆP RƯỢI BIA, CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM, CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI, CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ, CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP DỆT, NHUỘM, CÔNG NGHIỆP GIẤY, CÔNG NGHIỆP IN, CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ...

NHỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NÓI TRÊN ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ NHỮNG NGÀNH THƯỜNG GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐÁNG KỂ.

II/ CÁC NGUỒN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC TRẠM QUỐC GIA NHƯ CEFINEA, EPC VÀ CÁC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP TRONG NHIỀU NĂM QUA, CŨNG NHƯ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TRONG KHU VỰC CHO THẤY; Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUY CƠ LỚN NHẤT MÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP TẠO RA. THỐNG KÊ MỘT CÁCH KHÔNG ĐẦY ĐỦ CHÚNG TA CÓ THỂ XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHỦ YẾU NHƯ SAU:

1. KHÓI THẢI TỪ NGUỒN ĐỐT NHIÊN LIỆU.

HẦU HẾT CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐỀU SỬ DỤNG CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU KHÁC NHAU ĐỂ LÀM CHẤT ĐỐT NHẰM CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CHO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ KHÁC NHAU. DO ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ ĐỊA LÝ, HẦU HẾT CÁC NHÀ MÁY Ở KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM ĐỀU SỬ DỤNG DẦU ĐẺ LÀM NGUYÊN LIỆU. NGUỒN THẢI DO CHẤT ĐỐT DẦU (CHỦ YẾU KLÀ DẦU F.O) ĐƯỢC COI LÀ NGUỒN THẢI QUAN TRỌNG NHẤT VÌ CÁC LÝ DO:

- LÀ NGUỒN THẢI CÓ KHỐI LƯỢNG LỚN NHẤT: VỚI NGUỒN NHIÊN LIỆU LOẠI NÀY CHỈ TÍNH CHO MỘT NHÀ MÁY ĐIỆN HIỆP PHƯỚC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC VỚI CÔNG SUẤT 675 MW KHI XÂY DỰNG XONG, MỖI GIỜ SẼ THẢI VÀO KHÍ QUYỂN MỘT KHỐI LƯỢNG LỚN CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NHƯ SAU:

+ LƯU LƯỢNG KHÓI: 3.578.000 M3

+ SO2 8.721 KG

+ NO2 438 KG

+ SO3 108 KG

+ BỤI 43 KG

- LÀ NGUỒN THẢI ĐƯỢC PHÂN BỐ KHẮP NƠI: HẦU NHƯ TẤT CẢ CÁC NHÀ MÁY ĐỀU SỬ DỤNG DẦU FO LÀM NGUYÊN LIỆU ĐỂ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CHO CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHƯ LÒ HƠI, LÒ SẤY, LÒ RANG Ở NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, LÒ NUNG Ở NGÀNH CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM...

- LÀ NGUỒN THẢI CÓ CHỨA ĐẦY ĐỦ CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐẶC TRƯNG NHƯ SO2, NO2, CO BỤI VÀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM NGUY HIỂM KHÁC NHƯ: SO3, ALDEHYDE, CARBUA HYDRO.

- LÀ NGUỒN GÂY Ô NHIỄM NHIỀU NHẤT VÀ GÂY ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN SỨC KHOẺ CHO NHÂN DÂN XUNG QUANH CÁC NHÀ MÁY CÓ ĐỐT DẦU VÀ LÀ NGUỒN THẢI BỊ THƯA KIỆN NHIỀU NHẤT.

NGOÀI NHIÊN LIỆU CHỦ YẾU LÀ DẦU FO CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KHU VỰC CŨNG GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐÁNG KỂ NHƯ THAN ĐÁ, VỎ HẠT ĐIỀU.

TT

KHU CÔNG NGHIỆP

DIỆN TÍCH (HA)

SỐ NM DỰ KIẾN

SỐ DỰ ÁN ĐÃ CẤP

SỐ VỐN CÁC DỰ ÁN ( TR. USD)

1

TÂN THUẬN

300

200

400

2

LINH TRUNG

60

40

17

45

3

AMATA

100/700

60

3

198

4

TUY HẠ A

100

60

5

5

BIÊM HOÀ II

376

150

6

SÓNG THẦN

180

100

17

7

GÒ DẦU

210

100

2

8

VIỆT NAM - SDINGAPORE

100/500

60

9

LOTECO

100

60

10

MỸ XUÂN A

122,6

70

11

ĐÔNG XUUYÊN

164

120

12

BÌNH CHIỂU

28

20

13

HIỆP PHƯỚC

322

200

14

TÂN TẠO

181

90

15

SÓNG THẦN II

442

250

16

ĐÔNG AN

64

40

17

VIỆT HƯƠNG

19,8

15

18

VĨNH LỌCC

120

120

19

TÂN BÌNH

378

100

20

TÂN THỚI HIỆP

215

80

21

TÂY BẮC CỦ CHI

400

22

AN HẠ

100

23

CÁT LÁI

250

24

NHƠN TRẠCH 2

700

25

NHƠN TRẠCH 3

350

2. 2. KHÍ THẢI TỪ CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM

SỐ LƯỢNG CÁC NHÀ MÁY THUỘC CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM Ở KHU VỰC KHÔNG NHIỀU, NHƯNG PHÂN BỐ TRÊN MỘT ĐỊA BÀN KHÁ RỘNG VÀ ĐANG CÓ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN. CÁC NHÀ MÁY LOẠI NÀY CŨNG GÂY ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ.

· Ã KHÍ THẢI TỪ CÁC NHÀ MÁY LUYỆN THÉP: NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHỦ YẾU CỦA CÁC NHÀ MÁY LUYUỆN THÉP LÀ KHÓI THẢI TỪ LÒ HỒ QUANG, LƯỢNG KHÍ THẢI NÀY ĐƯỢC ƯỚC TÍNH VỚI LƯU LƯỢNG LÀ 50.000 M3/H CHO LÒ HỒ QUANG. KHÍ THẢI CHỨA CHỦ YẾU LÀ BỤI VỚI HỆ SỐ Ô NHIỄM LÀ 20-30 KG/TẤN SẢN PHẨM, CO VỚI HỆ SỐ Ô NHIỄM LÀ 7-10KG/TẤN SẢN PHẨM. NHƯ VẬY VỚI TOÀN BỘ CÁC NHÀ MÁY THÉP CỦA CÔNG TY THÉP MIỀN NAM HIỆN NAY SẼ THẢI VÀO MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM MỘT LƯỢNG CHẤT Ô NHIỄM LÀ:

BỤI 2.840 - 4.260 TẤN/NĂM

CO 994 - 1.420 TẤN/NĂM

· Ã KHÓI THẢI TỪ CÁC LÒ ĐÚC NẤU KIM LOẠI DẠNG THỦ CÔNG: KHÓI THẢI TỪ NGUỒN NÀY CÓ CHỨA CÁC CHẤT Ô NHIỄM NHƯ SO2, CO, NO2, BỤI, CXHY.

3. KHÍ THẢI TỪ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT

THUỘC NHÓM NGÀNH NÀY LÀ CÁC NHÀ MÁY HOÁ CHẤT CƠ BẢN, CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẶT, CHẤT THẢI RỬA NHƯ NHÀ MÁY HOÁ CHẤT CƠ BẢN CỦA TP. HỒ CHÍ MINH CHỦ YẾU SẢN XUẤT AXIT SULFURIC, NHÀ MÁY HOÁ CHẤT THỦ ĐỨC (CÔNG SUẤT 6.200T/NĂM) VÀ NHÀ MÁY HOÁ CHẤT TÂN BÌNH (6000 T/NĂM), CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÈN NHƯ NHÀ MÁY HOÁ CHẤT BIÊN HOÀ, CÁC CÔNG TY BỘT GIẶC NHƯ VISO, DASO, TICO. NGUỒN THẢI GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHỦ YẾU LÀ KHÍ SO2, CI, HCI...

4. KHÍ THẢI TỪ CÁC NHÀ MÁY GIA CÔNG BỀ MẶT KIM LOẠI

GIA CÔNG BỀ MẶT LIM LOẠI LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁ PHÁT TRIỂN Ở KHU VỰC NÀY TRONG ĐÓ ĐÁNG KỂ NHẤT LÀ CÁC NHÀ MÁY MẠ KẼM BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÚNG NÓNG VỚI CÔNG SUẤT HÀNG TRĂM NGÀN TẤN NĂM. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ MÁY NÀY TẠO RA KHÍ THẢI VỚI CHẤT Ô NHIỄM LÀ BỤI, KHÍ HCI, KHÍ NH3.

5. KHÍ THẢI CHỨA CÁC CHẤY Ô NHIỄM DẠNG HẠT

CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM DẠNG HẠT CỦA CÔNG NGHIỆP KHU VỰC RẤT ĐA DẠNG VÀ RẤT PHỔ BIẾN. CÁC LOẠI BỤI CŨNG RẤT ĐA DẠNG VÀ RẤT PHỔ BIẾN. CÁC LOẠI NỤI CŨNG RẤT ĐA DẠNG TỪ NHỮNG LOẠI BỤI VÔ CƠ, KÍCH THƯỚC RẤT NHỎ CHO ĐẾN CÁC LOẠI BỤI CÓ KÍCH THƯỚC LỚN...CÔNG NGHIỆP KHU VỰC CÓ MỘT SỐ NHÀ MÁY MÀ NGUỒN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHỦ YẾU LÀ BỤI, CÓ THỂ LIỆT KÊ NHƯ SAU:

+ CÁC NHÀ MÁY XI MĂNG: HÀ TIÊN , ĐỒNG NAI, AOS MAI, QUÂN KHU 7 VÀ BÌNH ĐIỀN

+ CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LƯỢNG THỰC NHƯ BỘT MỲ BÌNH ĐÔNG, CÁC NHÀ MÁY XAY...

+ CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ NHƯ SAVITEX, SAVIWOODTECH, LONG BÌNH, AN BÌNH, KHÁNH NGUYÊN...

+ CÁC NẠ TRỘM BÊ TÔNG, BÊTÔNG NHỰA NÓNG

+ CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ KHU VỰC BIÊN HOÀ, TRẢNG BOM, BÀ RỊA

+ CÁC NHÀ MÁY THUỐC LÁ...

+ CÔNG NGHIỆP DỆT SỢI

NGOÀI NHỮNG NGUỒN Ô NHIỄM CHÍNH NÓI TRÊN CÓ THỂ NÓI HẦU HẾT TẤT CẢ CÁC NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP ĐỀ GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VỚI CÁC MỨC ĐỘ KHÁC NHAU

III/ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI KHU VỰC

1. 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI

ĐỂ GIẢM MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP GÂY RA, CÓ THỂ SỬ DỤNG NHIỀU BIỆN PHÁP KHÁC NHAU NHƯ:

- BỐ TRÍ LẠI NGUỒN

- CÁCH LY NGUỒN

- THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ

- THAY ĐỔI NGUYÊN, NHIÊN LIỆU

- BIỆN PHÁP VẬN HÀNH

- THIẾT BỊ XỬ LÝ

PHẦN NÀY CHỈ TRÌNH BÀY MỘT CÁCH SƠ LƯỢC VỀ CÁC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ NHẰM LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC SO SÁNH VỚI HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐƯỢC TRÌNH BÀY Ở PHẦN SAU.

1-1 BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ LỌC BỤI

NGUỒN BỤI TỪ CÁC NHÀ MÁY THẢI RA RẤT ĐA DẠNG CHO NÊN PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ LỌC BỤI SẼ ĐƯỢC CÂN NHẮC LỰA CHỌN ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HÌNH SẢN XUẤT DỰA TRÊN NỒNG ĐỘ BỤI, TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, TÍNH CHẤT VẬT LÝ, NHU CẦU TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ...LỌC SẠCH BỤI TRONG KHÔNG KHÍ ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CẤP:

LÀM SẠCH: CHỈ GIỮ ĐƯỢC CÁC HẠT BỤI CÓ KÍCH THƯỚC > 100MM, CẤP LỌC NÀY THƯỜNG ĐỂ LỌC SƠ BỘ

LÀM SẠCH TRUNG BÌNH: KHÔNG CHỈ GIỮ ĐƯỢC CÁC HẠT TO MÀ CÒN GIỮ ĐƯỢC CÁC HẠT NHỎ. NỒNG ĐỘ BỤI SAU KHI LỌC CÒN KHOẢNG 30 - 50 MG/M3.

LÀM SẠCH TINH: CÓ THỂ LỌC ĐƯỢC CÁC HẠT BỤI NHỎ HƠN 10MM VỚI HIỆU SUẤT CAO, NỒNG ĐỘ BỤI SAU THIẾT BỊ LỌC CÒN 1-3 MG/M3.

TUỲ THEO VIỆC LỰA CHỌN CẤP LỌC CHO CÁC NHÀ MÁY CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ LỌC BỤI SAU ĐÂY:

+ CÁC THIẾT BỊ THU BỤI KHÔ KIỂU CƠ HỌC: CÁC THIẾT BỊ THU BỤI KHÔ CƠ HỌC GỒM CÓ NHỮNG KIỂU CHÍNH SAU: - BUỒNG LẮNG BỤI

- XYCLON: XYCLON GỒM CÓ XYCLON ĐƠN VÀ XYCLON TỔ HỢP

+ CÁC THIẾT BỊ THU BỤI THEO PHƯƠNG PHÁP ẨM: TRONG CÁC THIẾT BỊ THU BUỊ ẨM, QUÁ TRÌNH THU BỤI THƯỜNG KÈM THÊO QUÁ TRÌNH LÀM NGUỘN KHÍ VÀ HẤP THỤ KHÍ. VÌ VẬY CÁC THIẾT BỊ DẠNG NÀY THƯỜNG DÙNG ĐỂ GIẢI QUYẾT ĐỒNG THỜI CÁC VẤN ĐỀ: THU HỒI BỤI, HẤP THỤ KHÍ VÀ LÀM NGUỘN KHÍ NHƯ DÙNG ĐỂ XỬ LÝ KHÓI THẢI TỪ CÁC NGUỒN ĐỐT NHIÊN LIỆU HOẶC KHÍ THẢI TỪ LÒ LUYỆN THÉP VÀ KIM LOẠI. CÁC THIÊT BỊ THU HỒI BỤI ƯỚT CÓ THỂ THU HỒI BỤI CÓ KÍCH THƯỚC TỪ 100 - 0,1ÀM VỚI HIỆU SUẤT TỪ 85 - 99%.

THIẾT BỊ THU HỒI BỤI THEO PHƯƠNG PHÁP ẨM BAO GỒM CÁC LOẠI CHỦ YẾU SAU:

- THIẾT BỊ RỬA KHÍ RỖNG

- THIẾT BỊ RỬA KHÍ CÓ VẬT LIỆU ĐỆM

NGOÀI 2 LOẠI TRÊN THIẾT BỊ THU HỒI BỤI THEO PHƯƠNG PHÁP ƯỚT CÒN CÓ CÁC LOẠI KHÁC NHƯ CÁC THIẾT BỊ THU BỤI ƯỚT KIỂU QUÁN TÍNH NHƯ XYCLON ƯỚT, THIẾT BỊ RỬA KHÍ VENTURI, THÙNG GIÓ LỐC...

+ THIẾT BỊ LỌC BỤI DÙNG MÀNG LỌC: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA LOẠI THIẾT BỊ NÀY LÀ DÙNG MÔI TRƯỜNG XỐPĐỂ GIỮ LẠI BỤI KHI DÒNG KHÍ BỤI ĐI QUA MÀNG LỌC ĐÓ. CÁC THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC PHÂN THÀNH MỘT SỐ DẠNG CHÍNH NHƯ SAU: - THIẾT BỊ LỌC TÚI VẢI

- THIẾT BỊ LỌC DẦU

+ THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN: THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN LÀ LOẠI THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ ION HOÁ BỤI VÀ TÁCH CHÚNG RA KHỎI DÒNG KHÍ ĐI QUA TRƯỜNG ĐIỆN TỬ. LOẠI NÀY CÓ THỂ LỌC ĐƯỢC CÁC HẠT BỤI RẤT NHỎ (KÍCH THƯỚC TỪ 10 - 0,005ÀM) VỚI HIỆU SUẤT LỌC BỤI RẤT CAO (85 - 99%) VÀ CÓ RẤT NHIỀU ƯU ĐIỂM NHƯ CHÍ PHÍ NĂNG LƯỢNG THẤP, NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC CAO, DỄ TỰ ĐỘNG HOÁ..NÓ ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHIỀU TRONG CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG (NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN), CÔNG NGHIỆP HOÁ DẦU, CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM, CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT...

1-2- CÁC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ HƠI KHÍ ĐỘC

ĐỂ XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM DẠNG KHÍ CÓ THỂ SỬ DỤNG MỘT TRONG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KÈM THEO ĐƯỢC GIỚI THIỆU SAU ĐÂY:

PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ

NGUYÊN LÝ CỦA PHƯƠNG PHÁP NÀY LÀ DO KHÍ THẢI TIẾP XÚC VỚI CHẤT LỎNG, KHI ĐÓ CÁC KHÍ NÀY HOẶC ĐƯỢC HOÀ TAN TRONG CHẤT LỎNG HOẶC BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN THÀNH CHẤT ÍT ĐỘC HƠN. HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP NÀY PHỤ THUỘC VÀO DIỆN TÍCH TIẾP XÚC BỀ MẶT GIỮA KHÍ THẢI VÀ CHẤT LỎNG, THỜI GIAN TIẾP XÚC, NỒNG ĐỘ MÔI TRƯỜNG HẤP THỤ VÀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG GIỮA CHẤT HẤP THỤ VÀ KHÍ.

THIẾT BỊ DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ LÀ MỘT THIẾT BỊ TRONG ĐÓ DUNG DỊCH HẤP THỤ VÀ DÒNG KHÍ SẼ ĐI QUA. THIẾT BỊ HẤP THỤ GỒM MỘT SỐ LOẠI CHỦ YẾU SAU:

+ THÁP ĐỆM + THÁP ĐĨA

+ THÁP PHUN + THIẾT BỊ RỬA KHÍ

PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ DỰA VÀO SỰ PHẢN ỨNG CỦA KHÍ VỚI CÁC CHẤT HẤP THỤ DẠNG RẮN. QUÁ TRÌNH XẢY RA CÓ THỂ LÀ QUÁ TRÌNH VẬT LÝ HAY HOÁ HỌC. HIỆU QUẢ CỦA THIẾT BỊ HẤP THỤ PHỤ THUỘC VÀO CÁC YẾU TỐ NHƯ DIỆN TÍCH BỀ MẶT CHẤT HẤP PHỤ CŨNG NHƯ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA CÁC CHẤT ĐƯỢC CHỌN. THIẾT BỊ HẤP PHỤ THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CẦN THU HỒI KHÍ THẢI, HOẶC ĐỂ KHỬ CÁC KHÍ CÓ CHẤT MÙI TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, THUỘC DA, CÁC DUNG DỊCH HỮU CƠ...

PHƯƠNG PHÁP THIÊU ĐỐT

PHƯƠNG PHÁP NÀY DÙNG KHI MÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KHÔNG THỂ TÁI SINH HOẶC THU HỒI KHÍ THẢI. PHƯƠNG PHÁP THIÊU ĐỐT CÓ HAI DẠNG:

- THIÊU ĐỐT KHÔNG CÓ CHẤT XÚC TÁC: NHIỆT ĐỘ CỦA QUÁ TRÌNH THIÊU ĐỐT NÀY KHÁ CAO, THƯỜNG TỪ 800-1.1000C VÀ THƯỜNG DÙNG KHI NỒNG ĐỘ HỢP CHẤT ĐỘC HẠI CAO (VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN ĐỐT CHÁY

- THIÊU CÓ CHẤT XÚC TÁC: TRONG PHƯƠNG PHÁP NÀY SỬ DỤNG CÁC BỀ MẶT KIM LOẠI NHƯ BẠCH KIM, ĐỒNG...LÀM VẬT XÚC TÁC. NHIỆT ĐỘ THIÊU ĐỐT THẤP TỪ 250 - 3000C. PHƯƠNG PHÁP NÀY THÍCH HỢP CHO CÁC KHÍ ĐỘC HẠI CÓ NỒNG ĐỘ THẤP GẦN VỚI GIỚI HẠN BẮT LỬA. PHƯƠNG PHÁP NÀY RẺ TIỀN HƠN SO VỚI PHƯƠNG PHÁP TRÊN.

2. HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI KHU VỰC

TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI HẦU HẾT CÁC NHÀ MÁY ĐƯỢC XÂY DỰNG TRƯỚC NĂM 1990 (KỂ CẢ CÁC NHÀ MÁY ĐƯỢC XÂY DỰNG TRƯỚC NĂM 1975) ĐÃ HOẠT ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHƯ SAU:

- PHẦN LỚN CÁC NHÀ MÁY ĐỀU CŨ, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI DÀI (20 NĂM)

- THIẾT BỊ LẠC HẬU, THUỘC CÁC THẾ HỆ TỪ NHỮNG NĂM 70 TRỞ VỀ TRƯỚC

- NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU KHÔNG TỐT, NHIỀU CHẤT THẢI, TIÊU HAO LỚN

- CÔNG NGHỆ LẠC HẬU KHÔNG ĐỒNG BỘ

- HẦU HẾT CÁC XÍ NGHIỆP ĐỀU NẰM TRONG KHU DÂN CƯ MẬT ĐỘ CAO

- HẦU HẾT CÁC XÍ NGHIỆP ĐỀU KHÔNG CÓ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ SỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ.

VÌ VẬY MÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHÔNG ĐƯỢC QUAN TÂM ĐÚNG MỨC VÀ GÂY NÊN NHIỀU ẢNH HƯỞNG XẤU CHO MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH.

TỪ SAU KHI CÓ LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI RA ĐỜI ĐẾN NAY, NHẤT LÀ SAU KHI CSO LUẬT MÔI TRƯỜNG (1994) TÌNH TRẠNG TRÊN MỚI ĐƯỢC TỪNG BƯỚC CẢI THIỆN. NHIỀU NHÀ MÁY HOẠT ĐỘNG TỪ NHIỀU NĂM ĐÃ ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI (CÁC NHÀ MÁY THUỘC CÔNG TY THÉP MIỀN NAM, CÁC NÀH MÁY HOÁ CHẤT...) MỘT SỐ NHÀ MÁY MỚI XÂY DỰNG CŨNG LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ THEO DẠNG NHẬP TOÀN BỘ DÂY CHUYỀN HOẶC THIẾT KẾ CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM. CÓ THỂ KỂ TÊN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ THEO CÁC NHÓM NGÀNH SAU:

ĐỐI VỚI CÁC NGUỒN Ô NHIỄM DO ĐỐT NHIÊN LIỆU

NHƯ PHÂN TÍCH Ở TRÊN ĐÂY LÀ NGUỒN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐÁNG KỂ NHẤT NHƯNG DO NHIỀU NGUYÊN NHÂN NHƯ CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ VẬN HÀNH LỚN, VIỆC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XỬ LÝ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA LÒ HƠI, VẬN HÀNH PHỨC TẠP...NÊN SỐ NHÀ MÁY XÍ NGHIỆP TIẾN HÀNH XỬ LÝ KHÓI THẢI CÒN CHIẾM MỘT TỶ LỆ RẤT NHỎ, TRÔNG KHI LẼ RA 100% NGUỒN Ô NHIỄM LOẠI NÀY CẦN PHẢI ĐƯỢC XỬ LÝ. TUY VẬY CŨNG ĐÃ CÓ MỘT SỐ NHÀ MÁY TIẾN HÀNH KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM DO KHÓI THẢI BẰNG MỘT TRONG CÁC BIỆN PHÁP SAU:

- THAY THẾ NHIÊN LIỆU LÀ DẦU F.O BẰNG KHÍ HOÁ LỎNG LPG

- DÙNG CHẤT PHỤ GIA TRONG QUÁ TRÌNH ĐỐT

- LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÓI THẢI

CÁC NHÀ MÁY LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÓI THẢI CÓ THỂ CHIA LÀM 3 LOẠI

+ CÁC NHÀ MÁY DÙNG DẦU F.O LÀM NHIÊN LIỆU CHO LÒ HƠI, THUỘC LOẠI NÀY PHẦN LỚN LÀ CÁC NHÀ MÁY, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÓ SẴN NẰM TRONG DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC, CÔNG SUẤT LÒ HƠI NHỎ (5T/H) NHƯ XÍ NGHIỆP DỰOC PHẨM 26, ĐỆT GIA ĐỊNH, CÔNG TY PESCO, CƠ SỞ THUẬN THIÊN (TP. HỒ CHÍ MINH) HOẶC NHÀ MÁY MỚI XÂY DỰNG HIỆN ĐẠI NHƯ CÔNG TY LIÊN DOANH TÔN PHƯƠNG NAM (KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ).

+ CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU DÙNG NHIÊN LIỆU LÀ VỎ HẠT ĐIỀU NHƯ NHÀ MÁY SACAFA (TP. HỒ CHÍ MINH), NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU TÂY NINH, NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU LONG AN.

+ MỘT SỐ NHÀ MÁY DÙNG CÁC LOẠI NHIÊN LIỆU MẠT CƯA, TRẤU, BÃ MÍA, CỦI GỖ... NHƯ CÁC NHÀ MÁY GỖ LONG BÌNH (BIÊN HOÀ), NHÀ MÁY GIẤY THANH BÌNH (TP. HỒ CHÍ MINH), NHÀ MÁY GẠO SẤY LONG AN, NHÀ MÁY ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG.

THIẾT BỊ XỬ LÝ TRONG PHẦN LỚN CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ THIẾT BỊ LỌC BỤI DẠNG ƯỚT KẾT HỢP VỚI THIẾT BỊ HẤP THỤ HƠI KHÍ ĐỘC VỚI DUNG DỊCH HẤP THỤ LÀ NƯỚC. HIỆU SUẤT XỬ LÝ ĐẠT KHOẢNG 80% VỚI BỤI TRO VÀ 50% VỚI KHÍ SO2 VÀ NO2.

ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIỆU KIM

CÔNG TY THÉP MIỀN NAM LÀ MỘT TRONG SỐ CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỰ QUAN TÂM ĐÚNG MỨC ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ XỬ LÝ KHÍ THẢI. SAU THỬ NGHIỆM BAN ĐẦU ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ KHÓI THẢI TỪ LÒ LUYỆN THÉP HỒ QUANG CỦA NHÀ MÁY THÉP TÂN BÌNH BẰNG KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TRONG NƯỚC (SỬ DỤNG THIẾT BỊ LỌC ƯỚT), CÔNG TY ĐÃ PHỐI HỢP VỚI CÁC CÔNG TY THUỴ SỸ VÀ ẤN ĐỘ THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬLÝ KHÓI THẢI LÒ HỒ QUANG CHO CÁC NHÀ MÁY THÉP BIÊN HOÀ VÀ THỦ ĐỨC THEO NGUUYÊN LÝ THU BỤI BẰNG TÚI LỌC VẢI CÓ KẾT HỢP KHỬ CO. VỚI VỐN ĐẦU TƯ KHOẢNG 10 TỶ ĐỒNG CHO 2 NHÀ MÁY, CÁC HỆ THỐNG NÓI TRÊN ĐÃ HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ, GIẢM ĐÁNG KỂ TẢI LƯỢNG CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ. HIỆN NAY CÔNG TY ĐANG TIẾP TỤC TRIỂN KHAI KỸ THUẬT TRÊN CHO CÁC NHÀ MÁY CÒN LẠI CỦA CÔNG TY.

ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP MẠ KIM LOẠI

ĐÂY LÀ MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐANG CÓ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHANH TẠI KHU VỰC VỚI CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐIỂN HÌNH LÀ HƠI AXIT (HCL), KHÍ NH3, BỤI. MỘT SỐ NHÀ MÁY LỚN TRONG KHU VỰC NHƯ POSVINA (TP. HCM), CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM (KHU CÔGN NGHIỆP BIÊN HOÀ 1- ĐỒNG NAI) ĐÃ PHỐI HỢP VỚI CEFINEA XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ VỚI THIẾT BỊ HẤP THỤ 2 BẬC, DUNG MÔI LÀ NƯỚC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO. MỘT SỐ CÔNG TY ĐANG CÓ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NHƯ CÔNG TY MẠ KẼM VINGAL (KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ 2).

CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

ĐÂY LÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VỚI CHẤT Ô NHIỄM CHỦ YẾU LÀ BỤI VÔ CƠ KÍCH THƯỚC NHỎ. NGOẠI TRỪ NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TIÊN ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ LÂU NÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ, GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NGHIÊM TRỌNG, CÁC NHÀ MÁY XI MĂNG MỚI XÂY DỰNG ĐỀU ĐƯỢC TRANG BỊ HỆ THỐNG LỌC BỤI HIỆN ĐẠI, HIỆU SUẤT CAO (HỆ THỐNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN) NHƯ NHÀ MÁY XI MĂNG SAO MAI. PHẦN LỚN CÁC NHÀ MÁY GẠCH MEN, SỨ VỆ SINH MỚI XÂY DỰNG ĐỀU SỬ DỤNG THIẾT BỊ LỌC BỤI VẢI CÓ BỘ RŨ BỤI BẰNG KHÍ NÉN ĐỂ THU HỒI BỤI. HIỆU SUẤT THU HỒI CAO (90%). NHIỀU NHÀ MÁY XI MĂNG CHƯA CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ ĐẠT YÊU CẦU (XI MĂNG BÌNH ĐIỀN, XI MĂNG QUÂN KHU 7).

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ

HẦU HẾT CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ TRONG KHU VỰC ĐỀU CÓ HỆ THỐNG THU HỒI BỤI NHƯNG KHÁ ĐƠN GIẢN (XYCLON ĐƠN), CHỈ CÓ KHẢ NĂNG THU HỒI BỤI CÓ KÍCH THƯỚC LỚN MÀ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THU HỒI BỤI TINH TỪ CÁC CÔNG ĐOẠN CHÀ NHÁM, ĐÁNH BÓNG.

CÔNG NGHIỆP THUỐC LÁ

CÁC NHÀ MÁY SÀI GÒN, VĨNH HỘI, ĐỒNG NAI ĐÃ GIẢI QUYẾT KHÁ TỐT Ô NHIỄM DO BỤI BẰNG CÁCH LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LỌC TÚI VẢI CÓ HIỆU SUẤT CAO. TUY NHIÊN VẤN ĐỀ Ô NHIỄM DO KHÓI THẢI VÀ Ô NHIỄM DO MÙI CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT.

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

Ô NHIỄM CHỦ YẾU TRONG LOẠI HÌNH CÔNG NGHIỆP NÀY (BAO GỒM CẢ CHẾ BIẾN THỨUC ĂN GIA SÚC) LÀ BỤI VÀ MỒ HÔI CỦA NHIÊN LIỆU. HIỆN NAY CHỈ MỚI MỘT SỐ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC DO NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI (NHƯ CP. GROUP, CARGIL) LÀ GIẢI QUYẾT TỐT Ô NHIỄM BỤI BẰNG CÁC THIẾT BỊ LỌC TÚI VẢI.

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỐC TRỪ SÂU

CÔNG TY THUỐC TRỪ SÂU SÀI GÒN ĐÃ CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐÓNG CHAI ĐỒNG THỜI XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG THU HỒI KHÍ ĐỘC BẰNG THIẾT BỊ HẤP PHỤ VÀ THIẾT BỊ HẤP PHỤ BẰNG THAN HOẠT TÍNH ĐẠT HIỆU QUẢ CAO. NHÀ MÁY THUỐC SÁT TRÙNG BÌNH TRIỆU CŨNG XÂY DỰNG THIẾT BỊ THU HỒI BỤI VÀ HƠI KHÍ ĐỘC CHO MỘT SỐ CÔNG ĐOẠN.

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC

TRONG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC, CÁC NHÀ MÁY CŨNG ĐÃ TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHỦ YẾU LÀ BỤI NHƯ CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẦY, CÁC NHÀ MÁY CAO SU VỚI HỆ THỐNG XYCLON ĐƠN.

3. 3. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

QUA CÁC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT NÓI TRÊN CÓ THỂ RÚT RA MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI TẠI KHU VỰC NHƯ SAU:

· Ã NHIỀU CÁC NHÀ MÁY THUỘC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRẦM TRỌNG NHẤT CHƯA CÓ HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI HOẶC CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG ĐỂ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ (CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, XI MĂNG) HOẶC THIẾT BỊ CŨ KỸ, HIỆU QUẢ KHÔNG ĐÁNG KỂ (NHÀ MÁY XI MĂNG SÀI GÒN).

· Ã QUY MÔ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI (TRỪ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CÔNG TY THÉP MIỀN NAM) PHẦN LỚN CÒN NHỎ, VỐN ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH KHÔNG CAO.

· Ã TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ CỦA PHẦN LỚN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ Ở MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH. CHƯA CÓ HOẶC CÓ KHÔNG ĐÁNG KỂ NHỮNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TIÊN TIẾN NHẤT NƯ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN, THIÊU ĐỐT CÓ CHẤT XÚC TÁC, HẤP PHỤ...ĐIỀU NÀY CŨNG PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ VÀ QUY MÔ CỦA NHÀ MÁY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

· Ã HIỆU SUẤT CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ CHƯA CAO DO PHỤ THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐT NHƯ CHI PHÍ ĐẦU TƯ, CHI PHÍ VẬN HÀNH, TRÌNH ĐỘ THIẾT KẾ CHẾ TẠO, VẬN HÀNH. TRONG ĐÓ CÁC YẾU TỐ VỐN VÀ VẬN HÀNH LÀ QUAN TRỌNG NHẤT.

· Ã MỘT SỐ CÔNG TY, NHÀ MÁY, CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ CÓ NHỮNG ĐẦU TƯ THÍCH ĐÁNG CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ.

· Ã KHẢ NĂNG, TRÌNH ĐỘ CỦA CÁC CÁN BỘ KHOA HỌC NGÀNH MÔI TRWONGF VÀ CÔNG NHÂN VIỆT NAM HOÀN TOÀN CÓ KHẢ NĂNG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, VẬN HÀNH CÓ HIỆU QUẢ PHẦN LỚN CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NẾU CÓ SỰ ĐẦU TƯ ĐÚNG MỨC.

IV/ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRONG KHU VỰC

KHỐNG CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ MÀ PHẢI LÀ KẾT QUẢ TỔNG HỢP CỦA NHIỀU BIỆN PHÁP KHÁC NHAU.

1/ BIỆN PHÁP QUY HOẠCH

ĐÂY LÀ MỘT BIỆN PHÁP CÓ THỂ COI LÀ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU NHẰM KHỐNG CHẾ VÀ GIẢM THIỂU TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ. VIỆC GIẢI QUYẾT TỐT QUY HOẠCH TỔNG THỂ NGAY TỪ KHI THÀNH LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP ĐÓNG VAI TRÒ RẤT QUAN TRỌNG. KHI QUY HOẠCH BỐ TRÍ MẶT BẰNG CHO CÁC NHÀ MÁY HOẶC CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, NGOÀI CÁC YÊU CẦU VỀ KINH TẾ, KỸ THUẬT, GIAO THÔNG VẬN TẢI, MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC VÙNG CÁC BỘ PHẬN, DỰ ÁN NHẤT THIẾT PHẢI CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG THEO NHỮNG YÊU CẦU NHƯ SAU:

+ PHÂN CỤM CÁC NHÀ MÁY

CÁC LOẠI HÌNH CÔNG NGHIỆP KHÁC NHAU CÓ MỨC ĐỘ GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC, Ô NHIỄN KHÔNG KHÍ CỦA CÁC NHÀ MÁY CŨNG KHÁC NHAU. VÌ VẬY KHI BỐ TRÍ CÁC NHÀ MÁY CẦN CHÚ Ý VIỆC PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM NGÀNH CÓ MỨC Ô NHIỄM NẶNG, TRUNG BÌNH, NHẸ HOẶC ÍT Ô NHIỄM ĐỂ BỐ TRÍ THÀNH CÁC CỤM GẦN NHAU. VÍ DỤ CÓ THỂ BỐ TRÍ THÀNH CÁC CỤM NHƯ:

·Ã CÁC NHÀ MÁY CÓ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NHƯ CÁC NHÀ MÁY SỬ DỤGN NHIỀU NHIÊN LIỆU LÀ DẦU F.O: NHÀ MÁY XI MĂNG, NHÀ MÁY ĐIỆN, NHÀ MÁY HOÁ CHẤT, NHÀ MÁY SẢN XUẤT TÔN TRÁNG KẼM...

·ÃCÁC NHÀ MÁY ÍT CÓ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NHƯ CÁC NHÀ MÁY CƠ KHÍ, NHỰA, CHẤT DẺO, CHẾ BIẾN GỖ, CÁC NHÀ MÁY LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN CƠ ĐIỆN TỬ...

·ÃCÁC NHÀ MÁY KHÔNG GÂY Ô NHIỄM NHƯ CÁC NHÀ MÁY MAY MẶC, SẢN XUẤT DỤGN CỤ HỌC SINH, DỤNG CỤ Y TẾ, ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH, CÁC NHÀ MÁY GIÀY DÉP...

+ KHOẢNG CÁCH BỐ TRÍ

KHOẢNG CÁCH BỐ TRÍ GIỮA CÁC CỤM NHÀ MÁY HOẶC GIỮA CÁC NHÀ MÁY LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG VÌ NÓ LÀ YẾU TỐ BẢO ĐẢM CHO SỰ THÔNG THOÁNG GIỮA CÁC CÔNG TRÌNH. MẶT KHÁC KHOẢNG CÁCH HỢP LÝ SẼ LOẠI TRỪ HAY HẠN CHẾ LAN TRUYỀN Ô NHIỄM GIỮA CÁC NHÀ MÁY HOẶC CÁC CỤM NHÀ MÁY, TẠO ĐIỀU KIỆN TÁCH LY, CHỐNG LÂY LAN HOẢ HOẠN...TUY NHIÊN, TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VÌ NHIỀU LÝ DO KHÁC NHAU BIỆN PHÁP NÀY KHÓ CÓ THỂ TUÂN THỦ TRIỆT ĐỂ

+ VỊ TRÍ BỐ TRÍ

VỊ TRÍ NHÀ MÁY CÓ ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN TỚI TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC XUNG QUANH. KHI BỐ TRÍ CÁC NHÀ MÁY THÌ PHẢI CHÚ Ý CÁC YÊU CẦU SAU:

· Ã KHU CÔNG NGHIỆP PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở CUỐI HƯỚNG GIÓ CHỦ ĐẠO SO VỚI KHU HÀNH CHÁNH - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI

· Ã TRONG KHU VỰC CÓ NHIỀU NHÀ MÁY THÌ CÁC NHÀ MÁY GÂY Ô NHIỄM NẶNG PHẢI BỐ TRÍ Ở SAU HƯỚNG GIÓ SO VỚI CÁC NHÀ MÁY ÍT Ô NHIỄM HOẶC Ô NHIỄM NHẸ.

· Ã CÁC NHÀ THẤP TẦNG BỐ TRÍ ĐẦU HƯỚNG GIÓ, NHÀ CAO TẦNG Ở CUỐI HƯỚNG GIÓ.

· Ã TRONG CÙNG NHÀ MÁY CŨNG PHẢI QUAN TÂM BỐ TRÍ CÁC BỘ PHẬN CHO HỢP LÝ NHƯ BỐ TRÍ RIÊNG BIỆT CÁC KHI SẢN XUẤT, KHU PHỤ TRỢ, KHU KHO BÃI, KHU HÀNH CHÍNH VÀ CÓ DẢI CÂY XANH NGĂN CÁCH CÁC KHU HÀNH CHÍNH VỚI CÁC KHU KHÁC. CÁC HỆ THỐNG ỐNG THẢI KHÍ CỦA NHÀ MÁY CẦN TẬP TRUNG VÀO MỘT KHU VỰC TẠO THUẬN LỢI CHO VIỆC GIÁM SÁT XỬ LÝ.

· Ã KHU VỰC BỐ TRÍ TRẠM MÁY ĐIỆN DỰ PHÒNG, KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG, SỬ LÝ RÁC THẢI LÀ NHỮNG NƠI PHÁT SINH KHÍ ĐỘC HẠI, GÂY MÙI, CẦ ĐƯỢC ĐẶT Ở CUỐI HƯỚNG GIÓ CHỦ ĐẠO, CÓ KHOẢNG CÁCH LY THÍCH HỢP.

+ VÙNG CÁCH LY VỆ SINH KHU VỰC

VÙNG CÁCH LY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP LÀ VÙNG ĐỆM GIỮA CÁC NHÀ MÁY, KHU CÔGN NGHIỆP VỚI KHU DÂN CƯ. KÍCH THƯỚC CỦA VÙNG CÁCH LY CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO KHOẢNG CÁCH BẢO VỆ VỀ VỆ SINH VÀ CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHO PHÉP. PHẦN LỚN CÁC NHÀ MÁY, CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG Ở KHU VỰC HIỆN NAY CÓ KHOẢNG CÁCH LY VỆ SINH LÀ RẤT NHỎ.

2/ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG TRƯỚC LKHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHẢI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) GIẢI TRÌNH CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT. TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNGVÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP, PHẢI CHỊU SỰ GIÁM SÁT CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.

3/ BIỆN PHÁP LỸ THUẬT KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

ĐỂ KHỐNG CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ PHẢI SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ NHIỀU BIỆN PHÁP KHÁC NHAU BAO GỒM:

· Ã BIỆN PHÁP CÔNG NGHỆ

ĐÂY LÀ BIỆN PHÁP ĐƯỢC COI LÀ CƠ BẢN, VÌ NÓ CHO PHÉP HẠ THẤP HOẶC LOẠI TRÙ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CÓ HIỆU QUẢ NHẤT. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BIỆN PHÁP NÀY LÀ HOÀM THIỆN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG CHU TRÌNH KÍN

BIỆN PHÁP CÔNG NGHỆ BAO GỒM SỬ DỤNG NHỮNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHÔNG CÓ HOẶC CÓ RẤT ÍT CHẤT THẢI. NÓ CŨNG BAO GỒM VIỆC THAY THẾ CÁC NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU KHÔNG ĐỘC HẠI HOẶC ÍT ĐỘC HẠI HƠN NHƯ THAY THẾ NHIÊN LIỆU NHIỀU LƯU HUỲNH NHƯ KHÍ ĐỐT, THAY DẦU CÓ HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH CAO BẰNG DẦU CÓ HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH THẤP... NÓ CŨNG BAO GỒM CẢ VIỆC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT KHÔNG SINH BỤI HOẶC NHƯ THAY THẾ PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG NHIỀU BỤI BẰNG PHUƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ƯỚT ÍT BỤI, THAY VIỆC ĐỐT BẰNG NGỌN LỬA BẰNG VIỆC ĐỐT ĐIỆN....

BIỆN PHÁP SỬ DỤNG CHU TRÌNH KÍN CÓ TÁC DỤNG LOẠI TRỪ CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NGAY TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TUẦN HOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CÁC KHÍ THẢI MỘT LẦN NỮA ĐỂ SẢN XUẤT THẢI RA ÍT ĐỘC HOẶC KHÔNG ĐỘC.

BAO KÍN CÁC THIẾT BỊ MÁY MÓC, CŨNG LÀ MỘT YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

· Ã BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH

VIỆC VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ MÁY MÓC CŨNG NHƯ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ CŨNG LÀ MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CHẾ DỘ VẬN HÀNH, ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH XÁC NGUYÊN VẬT LIỆU, CHẤP HÀNH ĐÚNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẼ LÀM CHO LƯỢNG CHẤT THẢI GIẢM XUỐNG VÀ CÓ ĐIỀU KIỆN QUẢN LÝ CHẶT CHẼ NGUỒN VÀ LƯỢNG THẢI.

· Ã SỬ DỤNG CÂY XANH ĐỂ HẠN CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

CÂY XANH CÓ TÁC DỤNG RẤT LỚN TRONG VIỆC HẠN CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NHƯ HÚT BỤI, GIỮ BỤI, LỌC SẠCH KHÔNG KHÍ, HÚT TIẾNG ỒN VÀ CHE CHẮN TIẾNG ỒN, GIẢM NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ, MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ THỂ HẤP THỤ CÁC KIM LOẠI NẶNG NHƯ CHÌ, CADMIUM...NGOÀI RA MỘT SỐ CÁC LOẠI CÂY XANH RẤT NHẠY VỚI Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHO NÊN CÓ THỂ DÙG CÂY XANH ĐỂ LÀM VẬT CHỈ THỊ NHẰM PHÁT HIỆN CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ. VÌ VẬY CẦN TRỒNG NHIỀU CÂY XANH TRONG KHUÔN VIÊN VÀ XUNG QUANH CHU VI CÁC NHÀ MÁY, DỌC CÁC ĐƯỜNG GIAO THÔNG, TRONG KHU ĐỆM GIỮA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DÂN CƯ. TỶ LỆ DIỆN TÍCH CÂY XANH TRÊN DIỆN TÍCH KHU CÔNG NGHIỆP PHẢI ĐẠT TỪ 15 - 20%.

· Ã BIỆN PHÁP SỬ DỤNG THIẾT BỊ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP CÁC BIỆN PHÁP NÓI TRÊN CHƯA ĐỦ ĐỂ LÀM GIẢM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG MÔI TRƯỜNG, HOẶC KHÔNG KINH TẾ THÌ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ ĐỂ XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRƯỚC KHI THẢI RA. ĐỐI VỚI BIỆN PHÁP NÀY CHÚNG TÔI CÓ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ NHƯ SAU:

+ BẮT BUỘC TẤT CẢ CÁC NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP CÓ KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP ĐỀU PHẢI LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ. ĐIỀU NÀY VỪA NHẰM MỤC ĐÍCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, VỪA TẠO NÊN SỰ CÔNG BẰNG CHO CÁC NHÀ MÁY XÍ NGHIỆP, KHI LƯU Ý RẰNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI CÓ THỂ LÀM TĂNG ĐÁNG KỂ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

+ TRỪ MỘT SỐ ÍT NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI, VỐN ĐẦU TƯ LỚN CÓ THỂ ỨNG DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TIÊN TIẾN NHẤT, CÁC NHÀ MÁY CÒN LẠI CÓ THỂ ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ THUỘC LOẠI KHÁ VÀ TRUNG BÌNH NHẰM THOẢ MÃN ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU: CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ VẬN HÀNH THẤP, VẬN HÀNH ĐƠN GIẢN, ĐẠT HIỆU QUẢ XỬ LÝ THEO YÊU CẦU.

+ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỎ, CẦN CÓ SỰ ĐẦU TƯ THÍCH ĐÁNG ĐỂ TÌM KIẾM CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI ĐƠN GIẢN, RẺ TIỀN, HIỆU QUẢ PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG ĐỒNG VỐN CỦA HỌ

+ ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY RA ĐỜI TRƯỚC KHI CÓ LUẬT MÔI TRƯỜNG, NHÀ NƯỚC NÊN CÓ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CỤ THỂ (NHƯ MIỄN, GIẢM THUẾ, THU NGÂN SÁCH... TRONG MỘT THỜI GIAN) ĐỂ CÁC NHÀ MÁY CÓ TIỀN ĐẦU TƯ CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NÓI CHUNG VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NÓI RIÊNG.

V/ KẾT LUẬN

· Ã MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ở THÀH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐÃ BỊ Ô NHIỄM DO CÁC HOẠT DDỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP

· Ã MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CÓ XU HƯỚNG TĂNG LÊN DO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP.

· Ã CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI TUY CHƯA NHIỀU NHƯNG ĐÃ PHÁT HUY TÁC DỤNG VÀ GÓP PHẦN ĐÁNG KỂ TRONG VIỆC KHỐNG CHẾ, GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ.

· Ã CÓ THỂ KIỂM SOÁT, KHỐNG CHẾ CÁC NGUỒN THẢI CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ BẰNG NHIỀU BIỆN PHÁP. NẾU CÓ SỰ PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN QUY HOẠCH, XÉT DUYỆT, QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ THÌ CÓ THỂ KHỐNG CHẾ VÀ ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN MỨC TIÊU CHUẨN CHO PHÉP VÀ XÃ HỘI CHẤP NHẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÈ TÀI KT.02.04. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CEFINEA.

2- TÓM TẮT HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM CỦA CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 1994, CEFINEA, ENCO, EPC.

3- NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SỬ LÝ NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI CHO MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 1995. LÂM MINH TRIẾT, NGUỄN ĐINH TUẤN VÀ CỘNG SỰ.

4- Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 1997. NGUYỄN ĐINH TUẤN

5- INDUSTRIAL AIR POLLUTION HANDBOOK - MC GRAU - HILL BOOK CONPANY LTD - LONDON.

6- HAND BOOK OF EMISSION FACTOR - MINITRY OF HOUSING, PHYSICAL PLANNING AND ENVIRONNMENT - THE NETHERLANDS.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét